Shop Mobile More Submit  Join Login
Hurubaton... 'Hinuring-huring' by DaRkLouSDaeDuLoM Hurubaton... 'Hinuring-huring' by DaRkLouSDaeDuLoM
Hurubaton
"Hinuring huring sang mga tigulang"

Samtang nagakilat, ang dagu-ob naglanog
Ang pispis naganyat, kag gilayon nagku-ob
"Sa adlaw nga ini mangin maulanon"
Utwas sang isa ka tigulang sa iya hurubaton.

Ayhan magapati ka sa imo nabatian
Ining mga hinuring-huring sang mga tigulang
May maga-abot nga linog, gutom ukon inaway man
Ang ila paino-ino dili natin pagkalimtan

Sang ila pagkabuhi ila na-eksperyensyahan
Ining mga halimbawa amok on nga-a nakamitlang
Samtang padayaon nga ginabantayan ang paglakat sang panahon
Madamo sang mga hurubaton ang sa ila nagatipon

Apang sa masami ngaa wala kita nagapati?
Ang aton makaiya-iyahon nga interes ang aton ginapasulabi
Sa pag-abot sang ti-on imo madumduman
Hurabaton sang mga tigulang aton gid mapuslan

Gani mga lampukon magtipon kita
Agdahon ang mga mal-am kag mamati sa ila
Kay ining mga hinuring huring tama ka mapuslanon
Kaangay sang sulo sa aton paglakat sa madulom nga kagab-ihon.
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
November 5, 2005
Image Size
96.4 KB
Resolution
450×450
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,624
Favourites
1 (who?)
Comments
0
Downloads
14
×